Süreçler

KSM, Endüstri 4.0’ın “Demir Çelik Üretim Hatlarına” kattığı yenilikleri takip etmekte ve müşteri talebine uygun inovasyon süreçlerinde kollektif çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanı sıra kendi imalat sahalarımızda Endüstri 4.0 ilkelerine yönelik 'makinaların haberleşmesi, üretim hatlarının simülasyonu, bulut veri' konularında alt yapı çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca talep edilmesi halinde FE Analiz Sonlu Elemanlar metodu ile Ürünlerin Sayısal modellenmesi ve artık gerilim simülasyonları gerçekleştirilmektedir. Şartnamelere uygun olarak Ürünlerin NDT ve Tahribatlı(Çekme - Çentik Darbe ) Testleri bölgemizdeki donanımlı akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Üniversite işbirliği kapsamında AR-GE & ÜR-GE projeleri sürdürülmektedir.

© 2022 Kahraman Sarsılmaz Makina Tüm Hakları Saklıdır.